Jan van Rooden osteopathie

In de afgelopen 35 jaar heb ik al met heel wat disciplines kennis gemaakt. Zo begon ik als fysiotherapeut, later manueel therapeut en daarna als osteopaat.
Ik heb een diploma in de orthomoleculaire geneeskunde, een opleiding darmtherapie gedaan en ga op dit moment voor een master in de klinische psychoneuroimmunologie (cPNI).

Mijn gedrevenheid komt voort uit een in de loop der jaren ontwikkelde passie voor gezondheid.

Jan van Rooden, osteopaat gevestigd in Huizen

De moderne definitie van gezondheid is:
“De capaciteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zelfmanagement in situaties van emotionele, lichamelijke en/of sociale stress.”

Iedereen wil toch gezond en gelukkig oud worden?

Gezond zijn is het resultaat van het volgen van de juiste patronen: een eetpatroon, een beweegpatroon, een denkpatroon, een slaappatroon en een ontspan-patroon. De juiste leefstijl dus. We worden allemaal ouder, maar hoe doe je dat zo succesvol mogelijk? Met andere woorden: hoe voorkom je op een té jonge leeftijd ouderdomsziekten?

een plan
Veel mensen hebben geen plan, zelfs geen idee, over hoe je dit kunt bereiken. Zij komen vaak pas in actie als ze merken dat hun gezondheid op de helling gaat en laten zich dan leiden door verkeerde dingen. Hierin wil ik een adviseur en coach zijn.

het symptoom is de foto…slechts een beeldje uit de film

Klachten zijn symptomen, slechts een lichamelijke uiting en de consequentie van een probleem. Het probleem is de ultieme oorzaak en die moeten we vinden!
Het symptoom is een foto, een momentopname uit een film. Maar we willen de hele film zien. Waar en wanneer is het mis gegaan.

de juiste diagnose

Mensen met fibromyalgie worden vaak niet serieus genomen door de afwezigheid van objectief meetbare signalen. Hetzelfde geldt voor rugklachten.
Door gebrek aan diagnostische vaardigheden worden mensen afgescheept met oefeningen, waardoor de achterliggende oorzaak onopgelost en verborgen blijft en meestal later op een andere manier weer tot uiting komt.
Er wordt nog steeds teveel “lokaal” gedacht, vaak uit onvermogen om het huidige symptoom te plaatsen in de context van het gehele probleem.
Liever een kijkoperatie van de knie dan te onderzoeken of er misschien een bewegingsprobleem in de enkel of de heup zit die de knieklacht kan verklaren.
De foto uit de film …

Symptoombestrijding lost het probleem, de oorzaak, niet op zodat er vaak een zogenaamde “verschuivingsziekte” ontstaat.
Kortom: je bent van het ene verlost maar gaat iets anders mankeren.
Het stellen van de juiste diagnose is dan ook van doorslaggevend belang. Hier is kennis en ervaring voor nodig.

de behandeling

De osteopathie behandelt op mechanische wijze met manuele technieken het bewegingsapparaat en de relatie daarvan met de inwendige orgaanstelsels en het zenuwstelsel.
De orthomoleculaire geneeskunde richt zich op de juiste bouwstenen van het leven.
Energie is de cruciale factor in ziekte en gezondheid. Voor herstel van een blessure, pijn of een ziekte is altijd energie nodig.
De orthomoleculaire geneeskunde herstelt de optimale energieverdeling in het lichaam door op celniveau in te grijpen in een verstoord metabolisme.
Binnen de psycho-neuro-immunologie wordt op uitsluitend wetenschappelijke wijze getracht klachten en ziektebeelden te begrijpen op basis van modellen die de tijdslijn van het proces verklaren.
De film van de ziekte dus.

de osteopathische “hands-on” component

De osteopathische “hands-on” component van de behandeling richt zich op herstel van mechanische mobiliteit en dynamiek.
Beweeglijk en flexibel zijn tot diep in het lijf is een essentiele component van gezondheid.
Ons lichaam ondergaat vanaf de geboorte tot de dood een permanente ontwikkeling en uitrijping in de zin van vorm en functie.
Stel u voor dat alle orgaanstelsels al vanaf hun embryonale groei door roterende bewegingen hun uiteindelijke vorm en plaats in het lichaam moeten krijgen. Bewegingen die hoewel steeds trager, het leven lang doorgaan.
Tegelijkertijd groeit het skelet waarbij de borstkas en het bekken ruimte, bescherming en ook fixatie aan de ingewanden bieden.
Er ontstaat uiteindelijk naast een mechanische ook een neurologische en zelfs een embryonale relatie tussen ingewanden en het bewegende lichaam. Deze relatie die we “viscerosomatisch” noemen is glashelder wetenschappelijk in kaart gebracht.

Echter, een verstoring van de kwaliteit en snelheid van deze viscerosomatische uitrijping kan permanente mechanische spanningslijnen in het volwassen lichaam tot gevolg hebben. Vanuit deze spanningslijnen kan het lichaam met pijn en mobiliteitsproblemen reageren op verstoringen van bepaalde orgaanfuncties.
Denk bijvoorbeeld aan pijnuitstraling in de arm bij hartklachten, schouderpijn bij galblaasproblemen of een blokkade in de rug en het bekken bij darmklachten.
Daarom kent de behandeling een “viscerale” en “pariëtale” (spier-skeletstelsel) component.
De behandeling is “hands-on”: met verschillende handgrepen worden blokkades en beperkingen opgeheven; soms met manipulaties. Daarbij kunnen bewegings-, leefstijl- en voedingsadviezen, ademhalingsoefeningen en stabiliserende oefentherapie naast suppletie-adviezen deel uitmaken van de behandeling.

niet te moeilijk…

Maar het is gelukkig niet altijd zo gecompliceerd …..
We zijn allemaal hardwerkende mensen die ons lichaam mechanisch vaak zwaar belasten. Dus pijn in je rug of je nek betekent niet altijd iets ernstigs, en is soms niet meer dan overbelasting van spieren en gewrichten, een blokkade in het bekken, de rug of in de steunfunctie van de enkels..
Soms zaten er al wat oude verborgen blessures die dan ineens bij intensief sporten naar boven komen.
Dat moeten we met enkele behandelingen kunnen oplossen.

de orthomoleculaire component

Klachten zijn symptomen. Symptomen zijn een uiting, de consequentie van het probleem.
Symptomen zoals pijn en een gespannen gevoel zijn subjectief, signalen zijn objectief. Diarree, huiduitslag, verhoogde bloeddruk zijn voorbeelden van signalen.

Vage klachtenbeelden of steeds terugkerende en therapieresistente aandoeningen zijn voorbeelden van conflicten in energie-vragende processen. Begrip en analyse van deze conflicten vereist denkwerk en een grondige aanpak. Het is noodzakelijk om te achterhalen waar het systeem van zelfherstel faalt.
It’s all about energy.
Deze energie-vragende processen die op de achtergrond actief zijn (waar we ons dus niet van bewust zijn!!) laten het lichaam prioriteiten stellen waardoor aandoeningen of blessures die op dat moment van ondergeschikt belang zijn, zoals een tennisarm of een hamstringblessure, op de tweede of derde plaats komen en moeilijk herstellen.
Met de kennis van de orthomoleculaire geneeskunde kunnen we op deze processen ondersteunend en sturend ingrijpen op stofwisselingsniveau, bijvoorbeeld d.m.v. voedings- em suppletieadviezen waardoor de metabole balans die eraan ten grondslag ligt wordt hersteld.

de buik verdient aparte aandacht

Buikklachten, darmproblemen zoals het veel gediagnostiseerde “prikkelbare darmsyndroom” vormen een verhaal apart.
De ingewanden van de borstkas, buik en bekken vormen samen met het ademhalingsdiafragma en de botten van het bekken en onderrug een onlosmakelijk geheel in het mechanische, emotionele en viscerale centrum van ons lichaam. Hier zit ook het belangrijkste deel van ons afweersysteem!
Symptomen als “opgeblazenheid, krampen, pijn, diarree of verstopping, winderigheid” en de consistentie van de ontlasting zijn een aanwijzing voor onderliggende problemen.

De buik leent zich heel goed voor osteopathische behandeling maar daarmee redden we het meestal niet.
Naast een zorgvuldige anamnese en analyse van de klachten is een ontlastingsonderzoek sterk aan te raden.
Dat doen we middels een simpele thuistest die we naar een gespecialiseerd laboratorium sturen waar ik als therapeut aan verbonden ben.
Deze onderzoeken geven gerichte informatie waarmee we verder aan de slag kunnen en gaan veel dieper dan de standaard onderzoeken via de huisarts.
Behandeling van buikklachten in de ruimste zin van het woord moeten we van begin tot eind goed plannen.
Als eerste een inventarisatie van de symptomen en signalen, onderzoek en bespreking van de osteopathische mogelijkheden. Dan de analyse van leefstijl en voedingspatroon en eventueel ontlastingsonderzoek. Vervolgens de interventie via manuele behandeling; zelfhulp- en ademhalingsoefeningen; inzicht kweken. Aanpassing van leefstijl, voeding en lichaamsactiviteit. Eventueel orthomoleculaire suppletie.

de cPNI component

We hebben als mens in de evolutie een aantal lichamelijke (en psychische) “overlevingssystemen” ontwikkeld die de kwaliteit van ons lichaam binnen nauwe grenzen bewaken en ons beschermen tegen bedreigingen uit de omgeving zoals hitte, koude, honger, dorst en pathogene bedreigingen (virussen, bacteriën, parasieten, chemische vervuiling etc), en ook tegen pijn.
Deze systemen zijn op de achtergrond aan het werk om bijvoorbeeld voeding, groei, ontgifting, uitscheiding, immuunreacties en vooral energieverdeling voor ons te regelen.
Op het moment dat we symptomen zoals pijn, maar ook obstipatie, buikpijn, hoofdpijn etc. bewust ervaren is er al een poos een verborgen proces gaande.
De pschycho-neuro-immunologie hanteert modellen waarmee we proberen via de symptomen en signalen (“signs and signals”) terug te redeneren naar de oorsprong, de primaire oorzaak van het probleem. We proberen de film te reconstrueren.

nieuwsgierig?

Wilt u ook weten wat de beste weg is naar een gezonde(re) toekomst?
Laten we daar dan eens tijd voor uittrekken! Afspraak maken »